Pages

Dây Trói BuộcTái sanh làm người luôn luôn là quả của thiện nghiệp. Tái sanh nơi một trong những ác đạo luôn luôn là quả của bất thiện nghiệp. Nếu nghiệp sát sanh trực tiếp quyết định mô thức tái sanh, nó sẽ tạo ra tái sanh nơi một trong những cõi dữ (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và A tu la). Nhưng nếu một thiện nghiệp tạo ra tái sanh làm người, nghiệp sát sanh lúc ấy sẽ tác hành theo cách trái ngược với cách của thiện nghiệp tạo ra tái sanh bằng cách gây ra những bất lợi mà tột đỉnh của nó là cái chết yểu. Lại nữa, mặc dù có thiện nghiệp nhưng nếu một người phạm vào nghiệp sát, thiện nghiệp đó không thể làm cho họ được sống lâu mà thay vào đó họ sẽ bị đoản thọ. Nguyên tắc này cũng có giá trị tương tự đối với các trường hợp tiếp theo trong đó nghiệp bất thiện đi đến chín mùi hay cho quả trong kiếp người: trong mỗi trường hợp bất thiện nghiệp sẽ làm giảm hay ngăn chặn thiện nghiệp bằng cách gây ra một loại bất hạnh đặc biệt nào đó tương xứng với tính chất đặc thù của nó.

Tôi muốn liên hệ ra đây một câu chuyện trong trường hợp này. Tôn giả Mục Kiền Liên, trong một tiền kiếp đã cố gắng giết chết cha mẹ của mình vì những lời xúi giục của người vợ. Cha mẹ ngài bị mù, người vợ không muốn phục vụ họ. Vì thế cô ta dựng lên những câu chuyện xấu về cha mẹ ngài. Do chuyện này, một hôm ngài đưa cha mẹ đi qua một cánh rừng để đến một ngôi làng khác bằng xe bò. Khi họ đi qua khu rừng, ngài cho xe dừng lại và giả bộ làm một tên cướp, ngài đã đánh đấm túi bụi vào cha mẹ mình nhưng họ không chết.

Thử hỏi trong sự kiện này, ngài đã chất chứa bao nhiêu bất thiện nghiệp. Rất nhiều. Nếu ngài đánh cha mẹ ngài trong năm phút, ngài đã chất chứa nhiều tỷ bất thiện nghiệp. Ý định của ngài là giết chết cha mẹ. Ý định đó là một trọng ác nghiệp. Nhưng khi ngài nghe những lời lẽ đầy thương tâm của cha mẹ bảo ngài chạy (trốn bọn cướp) đi đừng lo cho họ, ngài bị tác động sâu xa bởi tình thương của họ đối với mình, ngài đã ngưng lại hành động tàn ác. Vì lẽ đó tâm ngài tràn ngập niềm hối hận. Ở đây, chúng ta thấy, trước khi đánh, ngài đã tích chứa rất nhiều bất thiện nghiệp liên quan đến cách làm thế nào để giết chết cha mẹ. Và sau khi giết xong cũng vậy, mỗi khi nhớ lại hành vi tàn ác của mình, tâm ngài lại tràn ngập niềm hối hận và khổ đau, những tâm trạng ấy cũng là nghiệp bất thiện. Khi chín mùi, mỗi tư (tâm sở) trong những tốc hành tâm này sẽ tạo ra những quả xấu nghiêm trọng trong những kiếp tương lại.

Vào lúc thân hoại mạng chung, tư của tốc hành tâm bất thiện thứ bảy quyết định mô thức tái sanh trong địa ngục. Tư của tốc hành tâm thứ hai đến thứ sáu tạo ra tái sanh trong địa ngục trong một kiếp sau nữa. Theo cách này ngài đã chịu khổ ở rất nhiều địa ngục trong hàng triệu năm. Nhưng ngược lại ngài đã hoàn tất các Ba la mật để trở thành bậc thượng thủ đệ tử thứ hai của Đức Phật Gotama (Cồ Đàm). Các Ba la mật này đã được ngài tích lũy trong một A tăng kỳ và một trăm ngàn đại kiếp từ thời Đức Phật Anomadassi. Những Ba la mật này là thiện nghiệp. Khi một thiện nghiệp tạo ra một sự tái sanh làm người thì nghiệp cố gắng giết cha mẹ của ngài lại gây ra những điều kiện bất lợi mà tột đỉnh là cái chết yểu. Do nghiệp bất thiện đó, ngài đã chết với sọ bị đập nát thành từng mảnh trong hơn hai trăm kiếp sống. Như vậy khi các Ba la mật của ngài chín mùi và ngài trở thành một vị thượng thủ đệ tử thứ hai trong giáo pháp của Đức Phật chúng ta, mặc dù là một bậc A la hán, do nghiệp bất thiện đó, ngài đã phải bát Niết bàn (vô dư Niết bàn) với đầu và các xương của ngài bị bể vụn thành từng mảnh. Và đây là một đoạn nghiệp.

Chúng ta biết, khi trở thành một bậc A la hán, tâm ngài đã được tịnh hóa, nhưng ngài vẫn phải thọ khổ rất nhiều do quả của nghiệp bất thiện trước đó. Vì thế Đức Phật nói:
“Do đó, này các Tỳ kheo, các người nên thường xuyên suy xét tâm của mình như vầy: trong một thời gian dài, tâm này đã bị ô nhiễm bởi tham sân si. Do các phiền não của tâm mà các chúng sinh bị ô nhiễm, với sự trong sạch của tâm các chúng sinh được trong sạch.”
Pak Auk Sayadaw - Trích câu trả lời 1 -

Nội dung cuốn sách Dây Trói Buộc:

BÀI KINH THỨ NHẤT
BÀI KINH DÂY TRÓI BUỘC (2) Gaddulabaddha Sutta (2)
Câu Trả Lời 1-5
Câu Trả Lời 6-11
Câu Trả Lời 12-14
  • Câu Chuyện Trưởng-lão Jambuka Thera
  • Ciñca-māṇavikā
  • Cūḷasubhaddā
  • Mahāpaduma Paccekabuddha
  • Sumanā
CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN SỰ ĐOẠN DIỆT HOÀN TOÀN CỦA THÂN KIẾN VÀ TẤT CẢ NHỮNG PHIỀN NÃO KHÁC
HỎI & ĐÁP
MỤC LỤC

                            Hãy liên hệ chị Hồng Vân 0902 808 569 để mua sách!                               
Tên sách: Dây Trói Buộc
Tác giả: Pa Auk Sayadaw
Người dịch: Tỳ Khoe Pháp Thông
Bìa sách: Bìa mềm
Số trang: 214
Xuất bản: Nhà xuất bản Tôn Giáo
Giá bán: 26.000 VND

Unknown

Phasellus facilisis convallis metus, ut imperdiet augue auctor nec. Duis at velit id augue lobortis porta. Sed varius, enim accumsan aliquam tincidunt, tortor urna vulputate quam, eget finibus urna est in augue.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.