Trở Về Tự Tánh

Trở Về Tự Tánh

...Chúng ta hãy hỏi chính mình xem có phải chúng ta muốn Xuất Gia thật không? hay là đang muốn chạy trốn về nơi an nhàn hưởng thụ... k...

0 Comments