Life and Teaching of the Masters of the Far East

Life and Teaching of the Masters of the Far East

Life and Teaching of the Masters of the Far East (Tạm dịch: "Cuộc sống và những lời dạy của các Chân sư miền viễn đông") là b...

0 Comments
Rong chơi trời phương ngoại

Rong chơi trời phương ngoại

Niết bàn có nghĩa là giải thoát, là tự do. Ta đâu cần phải chết đi mới có được cái cảm giác giải thoát và tự do đó. Nhiều người nghĩ rằ...

0 Comments
Sống - Tình yêu tự do đầu tiên và cuối cùng

Sống - Tình yêu tự do đầu tiên và cuối cùng

LÀM THẾ NÀO ĐỂ DUNG HÒA NHU CẦU VỀ SỰ TỰ DO VỚI NHU CẦU VỀ SỰ THÂN THIẾT TRONG MỐI QUAN HỆ ? "Sự đơn độc là điều tuyệt đẹp; tình ...

0 Comments
Hạnh phúc tại tâm

Hạnh phúc tại tâm

Một trong các bậc thầy tâm linh được nhắc tới nhiều nhất và gây ra nhiều tranh luận nhất trong thời hiện đại chính là OSHO. Người ta gọi ...

0 Comments
Đạo - Con đường không lối

Đạo - Con đường không lối

Đạo - Con Đường Không Lối được ghi lại từ bài nói chuyện của Osho về 5 câu chuyện ngụ  ngôn trong cuốn Liệt tử (hay Liệt Ngự Khấu, một nh...

0 Comments